بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   امام حسين (ع ) و ايران  
    :نويسنده   كورت، فريشلر  
    :ناشر   جاويدان  
    :تاريخ چاپ   1360ش  
    :موضوع   نثر، امام حسين(ع) و ايران  
    :تعداد صفحه   565  
    :زبان اصلي