بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   آتشكده  
    :نويسنده   نيّر تبريزي، محمدتقي  
    :ناشر   مركز نشر كتاب  
    :موضوع   نظم، مصائب  
    :تعداد صفحه   276  
    :زبان اصلي