بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   آواي عاشورائيان  
    :نويسنده   رسول زاده، جعفر  
    :ناشر   حق بين  
    :تاريخ چاپ   1375ش  
    :موضوع   نظم، امام حسين(ع) و اصحاب  
    :تعداد صفحه   144  
    :زبان اصلي