بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   ويژگيهاي حضرت حسين سيّد الشّهداء از ديدگاه خاندان وحي  
    :نويسنده   تهراني، احمد  
    :ناشر   هيأت قائميه  
    :تاريخ چاپ   1371ش  
    :موضوع   نظم، مصائب امام حسين(ع)  
    :تعداد صفحه   160  
    :زبان اصلي