بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   وقعة كربلا مصيبت نامه  
    :نويسنده   شعاعي قاجار  
    :موضوع   نثر، مصائب كربلا  
    :زبان اصلي