بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   وقايع كربلا  
    :نويسنده   قمي، شيخ عبّاس  
    :موضوع   نثر، وقايع كربلا  
    :تعداد صفحه   253  
    :زبان اصلي