بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   واقعه كربلا  
    :نويسنده   شعاعي قاجار  
    :موضوع   نثر، واقعه كربلا  
    :زبان اصلي