بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   هفتاد و دو مجلس در عزاي مظلوم  
    :نويسنده   اشعري، عبدالحسين  
    :ناشر   بنياد فرهنگي اسلام  
    :موضوع   نثر، شهادت امام حسين(ع) و اصحاب و شعر  
    :تعداد صفحه   284  
    :زبان اصلي