بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   نيايش حسينع در عرفات  
    :نويسنده   جعفري، محمّدتقي  
    :تاريخ چاپ   1347ش  
    :موضوع   نثر، دعاي عرفه امام حسين(ع)  
    :تعداد صفحه   144  
    :زبان اصلي