بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   نغمه هاي كربلا  
    :نويسنده   معصومي اسكوئي، مير حسن  
    :موضوع   نظم، نوحه  
    :زبان اصلي