بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   نخبة الدعوات  
    :نويسنده   صادق بن احمد  
    :ناشر   كتابخانه ملي  
    :موضوع   نثر، استشفاء به تربت امام حسين(ع)  
    :تعداد صفحه   333  
    :زبان اصلي