بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   موجباتي كه امام حسين را وادار به قيام كرد  
    :نويسنده   آيتي، محمّدابراهيم  
    :تاريخ چاپ   1977م  
    :موضوع   نثر، قيام امام حسين(ع)  
    :تعداد صفحه   176  
    :زبان اصلي