بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   مقتل(مرثيه)  
    :نويسنده   بغدادي روحي  
    :موضوع   نظم، مرثيه  
    :زبان اصلي