بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   مقتل  
    :نويسنده   يزدي واعظ، محمّد  
    :ناشر   كتابخانه آستان قدس رضوي  
    :موضوع   نثر، مقتل  
    :زبان اصلي