بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   مصباح الحرمين در اسرار حج و شهادت امام حسين(ع)  
    :نويسنده   پيشنماززاده اسكوئي، عبدالجبار  
    :تاريخ چاپ   1329ق  
    :موضوع   نثر، شهادت امام حسين(ع)  
    :زبان اصلي