بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   مرثيه(مقتل)  
    :نويسنده   سيّد مشتاق مصطفي  
    :موضوع   نظم، مرثيه  
    :زبان اصلي