بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   مرثيه(مقتل)  
    :نويسنده   عزت ملا  
    :موضوع   نظم، مرثيه  
    :زبان اصلي