بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   مراثي فتاح  
    :نويسنده   فتاح مراغه اي، آقا مير  
    :ناشر   كتابخانه ملي  
    :تاريخ چاپ   قرن13 ق  
    :موضوع   نظم، مرثيه  
    :تعداد صفحه   168  
    :زبان اصلي