بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   مثنوي جنگ نامه خامس آل عبا  
    :ناشر   كتابخانه ملي  
    :تاريخ چاپ   1170ق  
    :موضوع   نظم، واقعه كربلا  
    :زبان اصلي