بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   لمعات حسيني  
    :نويسنده   شمس، حسين  
    :ناشر   چاپخانه دانش  
    :تاريخ چاپ   1350ش  
    :موضوع   نظم، مدح و مرثيه  
    :تعداد صفحه   47  
    :زبان اصلي