بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   گنج ويرانه رقيه دختر امام حسين  
    :نويسنده   رضايي، عبدالحسين  
    :ناشر   بورس كتاب  
    :تاريخ چاپ   1351ش  
    :موضوع   نظم، حضرت رقيه  
    :تعداد صفحه   96  
    :زبان اصلي