بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   گل نغمه ها فصلنامه عاشورايي از دفتر اول تا چهارم  
    :نويسنده   رسول زاده، جعفر  
    :ناشر   حق بين  
    :تاريخ چاپ   1373ش  
    :موضوع   نظم و، نوحه  
    :تعداد صفحه   608  
    :زبان اصلي