بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   گلهاي خزان  
    :نويسنده   تابع، محمّدعلي  
    :ناشر   خزر  
    :تاريخ چاپ   1352ش  
    :موضوع   نظم، نوحه  
    :تعداد صفحه   256  
    :زبان اصلي