بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   گلشن غم  
    :نويسنده   معصومي اسكوئي، سيّد حسن  
    :موضوع   نظم، نوحه و مرثيه  
    :زبان اصلي