بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   كليات مختارنامه  
    :نويسنده   ثقفي  
    :ناشر   فردوسي  
    :موضوع   نظم، مختار  
    :تعداد صفحه   556  
    :زبان اصلي