بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   كليات دخيل  
    :نويسنده   دخيل مراغه اي، حسين  
    :ناشر   پيري  
    :تاريخ چاپ   1369ش  
    :موضوع   نظم و نثر، نوحه و مرثيه  
    :تعداد صفحه   973  
    :زبان اصلي