بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   آفتاب عطش فصلنامه عاشورايي  
    :نويسنده   رسول زاده، جعفر  
    :ناشر   رواق انديشه  
    :تاريخ چاپ   1417ق  
    :موضوع   نظم، امام حسين(ع) و واقعه عاشورا  
    :تعداد صفحه   160  
    :زبان اصلي