بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   كتاب ماجراي بعد از واقعه عاشورا از كربلا تا ورود به مدينه  
    :نويسنده   دانشيار شوشتري، محمّد  
    :تاريخ چاپ   1396ق  
    :موضوع   نثر، وقايع بعد از عاشورا  
    :تعداد صفحه   254  
    :زبان اصلي