بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   قيام حسين(ع)  
    :نويسنده   غفورزاده، علي  
    :ناشر   انجمنهاي ادبي سعدي و سراي سخنوران  
    :تاريخ چاپ   1350ش  
    :موضوع   نظم، قيام امام حسين(ع)  
    :تعداد صفحه   8  
    :زبان اصلي