بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   قصيده تائيه دعبل خزاعي  
    :مترجم   حلجى مشهدى  
    :ناشر   بنياد بعثت  
    :تاريخ چاپ   1364ش  
    :موضوع   نظم، قصيده دعبل خزاعي  
    :تعداد صفحه   102  
    :زبان اصلي