بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   قصه كربلا بضميمه قصه انتقام  
    :نويسنده   نظري منفرد، علي  
    :ناشر   انتشارات سرور  
    :تاريخ چاپ   1375ش  
    :موضوع   نثر، واقعه كربلا و قيام مختار  
    :تعداد صفحه   701  
    :زبان اصلي