بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   فلسفه انقلاب حسين  
    :نويسنده   مطهري، مرتضي  
    :ناشر   دانشكده افسري  
    :تاريخ چاپ   1363ش  
    :موضوع   نثر، شهادت امام حسين(ع)  
    :تعداد صفحه   18  
    :زبان اصلي