بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   عصر شهادت  
    :نويسنده   مدرسي، هادي  
    :ناشر   پيام آزادي  
    :تاريخ چاپ   1358ش  
    :تعداد صفحه   58  
    :زبان اصلي