بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   عشق حديثي  
    :نويسنده   طهماسب پور، محمّدحسين  
    :ناشر   ارگ  
    :تاريخ چاپ   1364ش  
    :تعداد صفحه   184  
    :زبان اصلي