بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   عزاداري حسين(ع) از زمان آدم(ع) تا زمان ما  
    :نويسنده   شهرستاني، سيّد صالح  
    :ناشر   حسينيه عمادزاده  
    :تاريخ چاپ   1402ق  
    :موضوع   نثر، عزاداري براي امام حسين(ع)  
    :تعداد صفحه   400  
    :زبان اصلي