بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   الثارات  
    :نويسنده   بحراني ابن متوج، احمد ابوناصر  
    :ناشر   كتابخانه شخصي محمّد تهراني  
    :تاريخ چاپ   1000ق  
    :موضوع   نظم، امام حسين(ع)  
    :زبان اصلي