بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   عاشقان در محضر امام  
    :نويسنده   صغيرا، رسول  
    :ناشر   كنكاش  
    :تاريخ چاپ   1374ش  
    :موضوع   واقعه عاشورا  
    :زبان اصلي