بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   آرزوي كربلا  
    :نويسنده   ده بزرگي، احمد  
    :ناشر   پيام آزادي  
    :تاريخ چاپ   1375ش  
    :موضوع   نظم، واقعه عاشورا  
    :تعداد صفحه   256  
    :زبان اصلي