بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   شهيد كربلا از شهادت تا بعد از شهادت  
    :نويسنده   طباطبايي قمي  
    :ناشر   حسينيه عمادزاده  
    :تاريخ چاپ   1404ق  
    :موضوع   نثر، امام حسين(ع)  
    :تعداد صفحه   205  
    :زبان اصلي