بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   شهادت نامه غمكده  
    :نويسنده   علي محمّدخان، لكهنو  
    :تاريخ چاپ   1887م  
    :موضوع   نثر، مقتل امام حسين(ع)  
    :زبان اصلي