بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   آذركده حسيني  
    :نويسنده   اشكوري، حسن  
    :تاريخ چاپ   1334ش  
    :موضوع   نظم، نوحه و مرثيه  
    :تعداد صفحه   112  
    :زبان اصلي