بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   شكوفه عاشورا  
    :نويسنده   داودي تبار، بيوك  
    :ناشر   كتابخانه ملي  
    :تاريخ چاپ   1363  
    :موضوع   نظم، مرثيه  
    :زبان اصلي