بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   شخصيت حسين(ع)قبل از عاشورا  
    :نويسنده   مدرس، محمّدباقر  
    :ناشر   چاپخانه دانش  
    :تاريخ چاپ   1356ش  
    :موضوع   نثر، امام حسين(ع)  
    :تعداد صفحه   684  
    :زبان اصلي