بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   شبنم اشك  
    :نويسنده   حافظي، محسن  
    :ناشر   دار النشر  
    :تاريخ چاپ   1375ش  
    :موضوع   نظم، نوحه و مرثيه  
    :زبان اصلي