بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   شاهد غم  
    :نويسنده   سيّد بن حسين زائر  
    :موضوع   مرثيه امام حسين(ع)  
    :زبان اصلي