بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   شام سرزمين خطابه ها و خاطره ها  
    :نويسنده   بخشايشي، عقيقي  
    :ناشر   نويد اسلام  
    :تاريخ چاپ   1371ش  
    :موضوع   نثر، خطبه حضرت زينب و امام سجاد در شام  
    :زبان اصلي