بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   سفينه عشق سروده هاي شعراي معاصر در مدح و منقبت چهارده معصوم  
    :نويسنده   حق بين، صادق  
    :ناشر   حق بين  
    :تاريخ چاپ   1373ش  
    :موضوع   نظم، شهادت امام حسين(ع) و اصحاب  
    :زبان اصلي