بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   سخن گفتن سر امام حسينع در بيست محل  
    :نويسنده   فلسفي خراساني، علي  
    :تاريخ چاپ   1364ش  
    :موضوع   نثر، سخن گفتن سر امام حسين(ع)  
    :تعداد صفحه   80  
    :زبان اصلي