بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   زمزمه هاي دلباختگان منتخب از اشعار درباره چهارده معصوم(ع)  
    :نويسنده   باقريان جهرمي، احمد  
    :ناشر   مكتب اسلام  
    :تاريخ چاپ   1376ش  
    :موضوع   نظم، معصومين(ع)  
    :زبان اصلي