بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   رهبر آزادگان  
    :نويسنده   مظلومي، رجبعلي  
    :ناشر   بنياد بعثت  
    :تاريخ چاپ   1362ش  
    :موضوع   نثر، امام حسين(ع)  
    :تعداد صفحه   91  
    :زبان اصلي